ACTUELE UPDATE CORONA MAATREGELEN m.i.v. 15 december 2020   |   15 - dec - 2020

ACTUELE UPDATE CORONA MAATREGELEN PER 15 DECEMBER 2020

De afgekondigde lockdown die m.i.v. 15-12-2020 is afgekondigd en geldend is tot 19 januari 2021 heeft de volgende gevolgen voor onze sportende leden.

Binnensporten zijn in deze periode niet meer mogelijk. Sporthallen zijn gesloten

Buitensporten: de regeling die geldt voor jongeren tot en met 17 jaar blijft ongewijzigd. Voor selectieleden vanaf 18 jaar geldt maximaal met 2 personen op 1,5 meter afstand van elkaar.

Voor het overige blijven de maatregelen m.b.t. kleedkamers, douches en kantine etc. ongewijzigd.

De trainingen volgens de bestaande protocollen kunnen doorgaan. Wel een oproep aan de trainers om bij een kleine opkomst de jeugdtrainingen waar mogelijk samen te voegen op een enkel veld. 

Bestuur S.V. Westfriezen

NOOT: bij een positieve test meldt het bij je team, trainer en bij het bestuur, zodat anderen de gewenste maatregelen in acht kunnen nemen. En blijf de instructies die de overheid verstrekt of oplegt nauwkeurig volgen, zodat we zo snel als mogelijk weer in het normaal van werken, sporten en gezelligheid kunnen treden.

UPDATE: AANVULLING MAATREGELEN WESTFRIEZEN PER 19 N0VEMBER 2020

N.a.v. van de aanvullende maatregelen van de overheid die op 17 november zijn aangekondigd heeft het bestuur van Westfriezen besloten dat alle onderstaande maatregelen van kracht blijven met dien verstande dat de algemeen aangepaste maatregelen ook hier gaan gelden.

Aanvulling: het complex blijft tot nader order op zondag geheel gesloten.

Wel is i.o.m. het Jeugdbestuur voetbal besloten dat zij voor geïnteresseerde teams op zaterdag onderlinge oefenwedstrijdjes organiseren waarbij de strenge voorwaarden m.b.t. gangen, kleedkamers, douches, wedstrijdsecretariaat en kantine onverkort van kracht blijven. 

Het gebruik van reserve wedstrijd tenues is niet toegestaan en op zondag blijft het complex in ieder geval tot nadere berichten gesloten.

De afdeling Handbal handhaaft vooralsnog de huidige werkwijze, incl. de maatregelen die zijn opgelegd door de overheid en eventuele adviezen van het NHV.

Met nadruk wordt de medewerking gevraagd van een ieder om waar mogelijk per fiets naar het complex. Kom je per auto parkeer in de vakken en vermijd overlast aan omwonenden en indien kinderen worden afgezet bij het complex, vermijd dan onnodige opstoppingen bij het Kiss en Ride moment. En vanzelfsprekend blijft gelden geen bezoekers op het complex  ( langs de velden ) die geen functie hebben.

We blijven hopen op een spoedige onderdrukking van het virus, maar vooral dat een ieder gezond mag blijven en voor de pechvogels een goed en snel herstel.

Bestuur S.V. Westfriezen

UPDATE MAATREGELEN BIJ WESTFRIEZEN n.a.v. PERSBERICHT KABINET van 27 okt 2020.

Het Dagelijks Bestuur heeft n.a.v. boven genoemd  PERSBERICHT besloten  dat alle maatregelen die m.i.v. 14 oktober j.l. van kracht zijn ongewijzigd te verlengen. Dus blijft het complex op zondag vooralsnog gesloten.

M.b.t. trainingen blijven alle onderstaande maatregelen van kracht. Kortom voor voetbal en handbal blijven de bestaande regelingen voorlopig van kracht. Na de volgende informatie voorziening door overheid en sportbonden zal het bestuur bezien of onderstaande maatregelen aangepast moeten worden en aanvullende informatie verstrekt moet worden.

Zodra aanvullende berichten van de overheid bekend gemaakt worden het Bestuur van S.V. Westfriezen u informeren over de dan te nemen besluiten of vervolgstappen.

Aanvullende maatregel m.b.t. JO19 voetbal teams. Onderstaand bericht is ontvangen van de Gemeente Hoorn op 21 oktober 2020

Het betreft vragen omtrent de richtlijnen voor het trainen van de O19-teams. De KNVB adviseert hierin om voor het hele team de richtlijnen voor jongeren tot en met 17 toe te passen, waardoor er dus ‘gewoon’ getraind kan worden zonder 1,5 meter afstand te houden. In de noodverordening wordt echter gesteld dat er vanaf 18 jaar, ook bij het sporten, afstand gehouden moet worden. Deze vraag is intern binnen de gemeente Hoorn voorgelegd en besloten is het advies van de KNVB over te nemen. Dit betekent dus dat binnen de vereniging met de O19-teams onderling geen afstand hoeven te houden en vanaf maandag a.s. kunnen de JO19 voetbal teams weer trainen volgens de algemeen geldende regels. Tot volwassenen moet dit uiteraard wel nog steeds. 

Wat betekenen de Nieuwste Corona maatregelen voor ons als Westfriezen

Een ieder heeft kunnen horen of lezen dat we weer midden in de perikelen van de Corona zitten en de gevolgen voor de sport zijn weer heel ingrijpend.
Het Dagelijks Bestuur van Westfriezen is vanmiddag bijeen geweest en heeft buiten de landelijke maatregelen een aantal aanvullende besluiten genomen.

Algemeen
De KNVB en het NHV hebben alle competitie en beker wedstrijden tot nader order afgelast
De kantines blijven gesloten en publiek is niet welkom bij trainingen en wedstrijden
Trainingen in groepsverband zijn alleen toegestaan voor jongeren t/m 17 jaar. Trainingen voor volwassenen van 18 jaar en ouder is alleen toegestaan voor maximaal 4 personen maar wel op 1,5 meter van elkaar inclusief de aanwezige trainer. 

Aanvullende maatregelen/informatie Westfriezen

De trainingen van de voetbal jeugd t/m 17 jaar blijft op doordeweekse dagen mogelijk volgens het huidige trainings schema
De trainingen van de voetbal selectie (1+2) kan plaatsvinden volgens schema met maximaal 4 personen. E.e.a. zoals met de betrokken trainers is overeen gekomen. Samen klonteren is dus ten strengste verboden en de betrokken selectietrainers zijn verantwoordelijk voor naleving van de gemaakte afspraken. De trainingen van de overige senioren incl. vrouwen  kunnen derhalve als gevolg van deze beperkingen vooralsnog niet doorgaan.

De kleedkamers en de gangen blijven gesloten, evenals wedstrijdsecretariaat en kantine. 
Na de trainingen verlaten de spelers en trainers z.s.m. het complex met in achtneming van 1,5 meter voor de volwassenen. Er wordt zorg gedragen, door de dan nog aanwezige trainers dat de veldverlichting en toegangsdeur tot de ballen locker direct na de laatste training worden gedoofd en/of gesloten


OEFENWEDSTRIJDEN

Het spelen van oefen of onderlinge wedstrijden, m.u.v. jeugdwedstrijden t/m 17 jaar op zaterdag is niet mogelijk. Ook niet bij andere verenigingen.

HANDBAL

Omdat onze handballende leden momenteel actief zijn of gaan worden in de zaal is na overleg met het Handbal Bestuur besloten om de richtlijnen van het NHV af te wachten. Update 22 oktober 2020: Ook bij de handbal geldt dat de A jeugd die in een junioren competitie spelen onder de regeling t/m 17 jarigen vallen m.b.t. trainen. Dit is ook door de gemeente Hoorn bevestigd i.v.m. handhaving etc.

Dit bericht m.b.t. de afdeling handbal wordt z.s.m. gepubliceerd (zie aparte bericht Handbal Zaal trainings schema) op de website en aan betrokkenen wordt gevraagd dit bericht zoals gebruikelijk te delen. Let op ook in de zaal gelden de regels m.b.t. gebruik kleedkamers en douchen.

Het bestuur toont haar maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid door een bijdrage te leveren bij de strijd om het virus de kop in te drukken door om in ieder geval 2 weekenden het complex gesloten te houden. En hoopt daarbij dat een ieder gezond mag blijven in deze spannende tijd.

Bestuur S.V. Westfriezen

NOC- NSF Protocol-verantwoord-sporten-versie141020.pdf

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend