Algemene Leden Vergadering 18 november   |    1 - nov - 2022

        ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. WESTFRIEZEN
          Vrijdag 18 november 2022, AANVANG 20:30 UUR

                                    A G E N D A

1.       Opening en mededelingen voorzitter.
2.       Notulen Algemene Ledenvergadering 5-11-2021.
3.       Jaarverslagen Algemeen bestuur , Sponsor Commissie en Senioren Bestuur.
4.       Jaarverslag penningmeester.
5.       Verslag Kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie, aftredend Leen Metselaar.                                             

PAUZE

6.       Jaarverslagen Handbal Bestuur, Jeugd Bestuur , Technische Commissie en Kantine Commissie.
7.       Samenstelling Algemeen Bestuur.
           Aftredend volgens rooster:
-  Penningmeester Algemeen Bestuur: Marcel Jong (herkiesbaar) *

-  Voorzitter Handbal Bestuur: Siem Besseling (herkiesbaar) *

    Samenstelling afdelingsbesturen wordt door de diverse afdelingen medegedeeld.
8.       Bekendmaking “Parel van Westfriezen”.
9.       Rondvraag.
10.     Sluiting.

* Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend