LEDENINFORMATIE

SV Westfriezen is een omni-sportvereniging waar handbal en voetbal beoefend wordt. Het is een echte dorpsclub met allure, dat een prachtig sportcomplex heeft met ’t Krijt te Zwaag. De kracht van onze vereniging is het sociale gebeuren op en rondom de velden. We gaan respectvol met elkaar om, ook langs de lijn. En prestatiegericht zijn we zeker als het selectie-teams betreft.

Samen met een heel korps aan vrijwilligers zorgen we dat onze leden op een goede manier hun sport kunnen beoefenen. Westfriezen is dus een club die bloeit vóór en dóór onze leden waar respect voor een ieder hoog in het vaandel staat. Niets gaat echter zonder inzet van die leden en zonder die vrijwilligers.

Van ieder nieuw lid verwachten we een optimale inzet op zowel de trainingen als tijdens de wedstrijden.

Er wordt ook van de ouders van ieder jeugdlid verwacht dat zij zich een aantal malen per seizoen inzetten voor de club.
Dit is niet alleen noodzakelijk, maar u zult merken dat het ook gewoon leuk is om te doen.

Wilt u dit liever niet, bedenk dan goed of SV Westfriezen wel de goede club voor uw kind is!


Wat wordt er verwacht van (een ouder van) een lid van SV Westfriezen?

Het tijdig betalen van de contributie, het bezoeken/assisteren van de training en wedstrijden, of optreden als coach of scheidsrechter, of enig andere vrijwilligerstaak en het meedoen aan acties om onze club financieel gezond te houden.

Voor ouders van jeugdige leden geldt dat zij bij toerbeurt ingedeeld kunnen worden voor een was- of rijbeurt.

Uw belangstelling tonen voor uw kind en dus uw gezicht laten zien op ons complex als uw kind aan het sporten is.

Zonder deze inzet van ouders is het voor onze club onmogelijk uw kind(eren) te laten sporten.
Als u uw kind lid maakt van onze club, verklaart u als ouder naar vermogen daartoe bereid te zijn.

Indien ouders of leden bij herhaling niet ingaan op een verzoek om onze club draaiende te houden, kan dat er uiteindelijk toe leiden dat uw zoon of dochter niet langer als lid ingeschreven kan blijven. Voor de goede orde: dit is nog nooit gebeurd.

Ouders die deze verwachting niet waar kunnen maken, wordt geadviseerd niet voor SV Westfriezen te kiezen.


Wilt u zich inzetten voor de club, hoe regelt u dat dan?

Coach, trainer, scheidsrechter, terreindienst, sponsor, bestuur of commissie, toernooien en andere activiteiten, clubblad, website, kantine, schoonmaak, onderhoud, public relations en zo zijn er nog vele andere taken. Meldt waar uw voorkeur ligt bij één der bestuursleden die in ons clubblad staan. Zij ontvangen u met open armen.


Hoe kan iemand lid worden (afdeling jeugdvoetbal)?

Als het verzoek tot aanmelding bij de jeugdsecretaris is binnengekomen en akkoord is bevonden, ontvangt u een aanmeldingsformulier. U kunt dit vervolgens ingevuld via de mail retourneren of inleveren op het adres: Koewijzend 24a te Zwaag. Als er niet direct plaats is in een team wordt het aspirant-lid op de wachtlijst gezet totdat hij/zij alsnog geplaatst kan worden.

Voordat er in competitieverband gevoetbald kan worden dient eerst toestemming van de KNVB te zijn verkregen. Hiertoe dienen kinderen vanaf 11 jaar (D-pupil) een recente pasfoto in te leveren en kinderen vanaf 15 jaar tevens een kopie identiteitsbewijs en € 10,- inschrijfgeld (dit bedrag wordt verrekend met de verschuldigde contributie). Indien men recent lid is geweest bij een andere voetbalvereniging is tevens overschrijving nodig.


Wedstrijdkleding

De wedstrijdkleding is bij SV Westfriezen via de club verzorgd (de kosten hiervoor zijn bij de contributie inbegrepen). Voetbalschoenen, scheenbeschermers en kleding voor de trainingen dienen zelf aangeschaft te worden.

WIJ WENSEN ONZE NIEUWE LEDEN VAN HARTE WELKOM BIJ SPORTVERENIGING WESTFRIEZEN

Deel deze pagina:     

laatste nieuwsnieuws icoon

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend