Algemene Leden Vergadering   |   15 - okt - 2018

Laat uw stem horen en maak mee wie tot Parel van Westfriezen wordt benoemd.

                     ALGEMENE    LEDENVERGADERING    S.V. WESTFRIEZEN

                        Vrijdag 19 oktober 2018  AANVANG:   20.30  UUR

                                                           < A G E N D A>
1.    Opening en actuele stand van zaken c.q. problematiek rond complex  en vereniging.

2.    Notulen algemene ledenvergadering  17 november 2017.

3.    Jaarverslagen secretaris Algemeen bestuur , Jeugd Bestuur en Kantine Commissie

4.    Jaarverslag penningmeester.
    
5.    Verslag Kascommissie en verkiezing kascommissie, aftredend Kees Sjerps.
      
                                                             < PAUZE >

6.    Verslagen Sponsor commissie, Senioren Bestuur , TC (technische zaken voetbal) en
        Handbal Bestuur

7.    Samenstelling Algemeen Bestuur
        Aftredend volgens rooster:
        -  Secretaris Algemeen Bestuur: Piet Roos (herkiesbaar) *
        -  Voorzitter Senioren Bestuur: Nico Bennis (herkiesbaar) *
        -  Voorzitter Kantine Commissie : Hans Brandhoff*
          
           Samenstelling afdelingsbesturen wordt door de diverse afdelingen mee gedeeld.

8.   Bekendmaking “Parel van Sv. Westfriezen”

9.   Rondvraag

10.   Sluiting

* Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering bij de secretaris worden aangemeld 

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend