Impressie Algemene Leden Vergadering 2017   |   20 - nov - 2017

Impressie Algemene Ledenvergadering sv Westfriezen gehouden op 17 november 2017, Agenda-jav-17-11-2017-2.pdf
De algemene ledenvergadering bracht ook dit jaar geen spectaculaire zaken over het voetlicht. Rond 20.30 uur opende Patrick Besseling de vergadering en kon naast de overige 7 leden van het Algemeen Bestuur, nog 28 leden verwelkomen. Van 5 leden was een bericht van verhindering ontvangen.

Bij de opening en de actuele stand van zaken bracht de voorzitter naast een algemene indruk van een geslaagd seizoen naar voren, de vele contacten met andere instanties. Er is regelmatig contact geweest met NOC/NSF via Rabo versterkt omtrent verenigings ondersteuning en dan vooral gericht om het werven en benaderen van vrijwilligers. Via het Hoorns Sport Collectief zijn er meerdere ontmoetingen geweest i.v.m. de blauwdruk sportaccommodaties. Het vervolg zal m.b.t. Westfriezen bestaan uit overleg met de gemeente over voortgang en wensen, zoals parkeren en kunstgras.
De agenda werd in een behoorlijk tempo doorlopen en de jaarverslagen worden bijgaand gepubliceerd.

Een aantal onderdelen hebben altijd extra belangstelling. Zeker het financiële verslag van Marcel Jong, weer via een duidelijke visuele presentatie aan de aanwezigen getoond, is iets waar naar wordt uitgekeken. Marcel mocht met een mooi resultaat laten zien dat de vereniging er prima voorstaat. De presentatie was dermate duidelijk en helder dat niemand de behoefte voelde om nadere toelichting.

De kascommissie was bij monde van Kees Sjerps lovend over de penningmeester en zo werd hem met applaus decharge verleend. Jeroen Swerissen verlaat de Kascommissie en naast Kees Sjerps, Dick Bennis completeert Olaf Knaap deze commissie.
Na de pauze, waarin het Jeugdbestuur via een power point presentatie het wel en wee van de voetbal jeugd presenteerde en ook de overgebleven afdelingen hun verslag hebben gepresenteerd, is de benoeming en uitreiking van de Parel van Westfriezen een plezierig intermezzo.
Maar alvorens die bekend te maken moest wel de samenstelling van het Algemeen Bestuur aan de aanwezigen worden voorgelegd. Algemeen Voorzitter Patrick Besseling en voorzitter Vincent Bijl van het Jeugdbestuur waren aftredend, maar zijn met applaus herbenoemd. Inmiddels heeft Kees Keizer de zetel namens de sponsorcommissie ingevuld en dit is eveneens bekrachtigd door de ALV. Er waren geen tegen kandidaten aangemeld.

De Parels van Westfriezen: Bij de vrouwen is het Joke Blom-Keizer geworden , zo rond de 30 jaar actief bij de kantine schoonmaakploegen. Zij zorgt er met haar collega’s voor dat kantine, keuken en bestuurskamer na een intensief weekeinde er weer spic en span uitzien. De plaquette en de bloemen zijn dan ook een welverdiende beloning.

Bij de mannen deze keer een duo. Dat kan gewoon niet anders omdat de heren alles samen oppakken en uitvoeren. We hebben het hier over André Visser en Gerard Niemeijer die er wekelijks voor zorgen dat de jeugdwedstrijden op zaterdag worden voorzien van scheidsrechters. Daarnaast zorgen zij ervoor dat vooral de jonge scheidsrechters een klankbord hebben en maken zij via een korte instructie nieuwe enthousiastelingen wegwijs in de wereld die arbitrage heet.
Daarom is de benoeming tot Parel van Westfriezen voor beide heren een meer dan verdiende beloning, waarbij een ieder hoopt dat zij deze belangrijke en omvangrijke klus nog lang op zich blijven nemen.

Tenslotte de rondvraag waarbij nog gesproken is over de veldverlichting op het A veld, het afscheid en de aandacht van een tweetal kantine medewerkers en wat gebeurt er met te vervangen kunstgras.

Om 22.20 uur sloot de voorzitter de vergadering en nodigde de aanwezigen uit voor het nuttigen van een drankje.
Verslagen:

Jaarverslag-ab-2016-2017.pdf

Jaarverslag-handbal-2016-2017-17-nov-2017.pdf

Jaarverslag-tc-2016-2017.pdf

Jaarverslag-seniorenbestuur-seizoen-2016-2017-v2.pdf

Jaarverslag-van-de-kantinecommissie-2016-2017.pdf

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend