Aangepaste Algemene Ledenvergadering seizoen 2019-2020   |   16 - jan - 2021

             Aangepaste Algemene Ledenvergadering seizoen 2019-2020

We willen graag, maar kunnen niet! Dat is de realiteit waar we mee moeten dealen. Niet in oktober 2020 zoals normaal, maar ook niet op 29 januari 2021 zoals het alternatief er uit zag. Maar het is noodzakelijk om informatie te delen en bepaalde besluiten kenbaar te maken.
Daarom heeft het algemeen bestuur van S.V. Westfriezen besloten om deze alternatieve weg te bewandelen. Dit betekent dat u in de gelegenheid wordt gesteld om uw vragen met betrekking tot de aangedragen onderwerpen te stellen of  uw op- en aanmerkingen te richten aan het bestuur van S.V. Westfriezen via info@westfriezen.nl of schriftelijk via de algemeen secretaris René Takken en wel uiterlijk op 29 januari 2021.

De volgende bijlagen worden bijgevoegd in pdf.
Notulen ALV 2018-2019 en Algemeen jaarverslag seizoen 2019-2020

Jaarverslag-ab-2019-2020-1.pdf    Notulen-alv-dd-1-november-2019.pdf

                                        Voorwoord Voorzitter
Ieder van ons zal in zijn privé-, werk- en verenigingsleven te maken hebben gehad met het meest turbulente jaar ooit.  Ook bij de s.v. Westfriezen kregen we keihard te maken met alle gevolgen van Covid-19.  Niet kunnen sporten , geen wedstrijden , geen toernooien , geen kantine , geen Koningsdag, geen jubileum weekend…helemaal niets. Ook  de Algemene Leden Vergadering zal dit jaar anders verlopen. Geen gevulde kantine , geen jaarverslagen van de diverse afdelingen , geen heldere uitleg van de penningmeester over de clubkas , geen afsluitende borrel. 
Deze editie is aangepast aan de situatie die geldt. We schrijven 1 algemeen verslag, de kascommissie doet verslag via de penningmeester en we melden de officiële bezetting van het bestuur. Daar doen we het deze keer mee. We gaan ervanuit dat de volgende editie weer ouderwets informatief , informeel en des Westfriezens zal zijn.

We  hopen jullie snel te zien bij onze club  waar we zo trots op zijn.
Met sportieve groet, 
S.V. Westfriezen Algemeen Bestuur
Patrick Besseling
voorzitter 

                                  Financiële jaarrekening 2019-2020
Ook heeft de pandemie haar weerslag gehad op de financiële huishouding van de vereniging. Het boekjaar 2019-2020 is t/m februari 2020 redelijk normaal verlopen. De laatste maanden stond ineens echter alles stil en werden ook geen kantine-inkomsten meer gegenereerd. Omdat ook diverse activiteiten geen doorgang meer konden vinden en er altijd al op de kosten wordt gelet, heeft de vereniging toch een klein positief resultaat behaald. De kascommissie heeft recentelijk de boeken gecontroleerd en geen oneffenheden gevonden. Hiermee is goedkeuring verleend op het financieel verslag 2019-2020. Tijdens de ledenvergadering van aankomend seizoen, zullen ook de cijfers van 2019-2020 nog nader worden toegelicht door de penningmeester. 

Marcel Jong, penningmeester

                                       Samenstelling Algemeen Bestuur
 Samenstelling Algemeen Bestuur:   Aftredend volgens rooster:
 Voorzitter Algemeen Patrick Besseling  (herkiesbaar)
 Voorzitter Jeugdbestuur: Vincent Bijl (herkiesbaar) 
 Voorzitter Sponsor Commissie Vincent Weevers  (herkiesbaar)
 Tussentijds aftredend Piet Roos secretaris (niet herkiesbaar). 
 Het bestuur draagt voor om als nieuwe secretaris en tevens lid van het Dagelijks Bestuur te     
 benoemen René Takken.

De herkiesbare leden voor een nieuwe termijn te benoemen
P.S. Piet Roos blijft actief als complex beheerder. 

Samenstelling afdelingsbesturen worden door de diverse afdelingen vermeld op de website.


Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend