CONTRIBUTIE

Leden van SV Westfriezen betalen contributie over het betrokken verenigingsjaar.

De contributie wordt per leeftijdscategorie vastgesteld.

Voor de afdeling voetbal en voor de afdeling handbal worden aparte tarieven gehanteerd.

Per seizoen wordt de hoogte van de contributie geïndexeerd.

Leden betalen voor een heel seizoen. Bij toetreding in de 2e helft van het seizoen geldt een aangepast tarief.

Contributie wordt bij vooruitbetaling voldaan met als deadline 1 september. Betalingen na die datum worden verhoogd vanwege extra administratieve handelingen.

Voor informatie over contributies en/of regelingen kunt u terecht bij de afdelingspenningmeesters of de ledenadministrateur.

Deel deze pagina:     

laatste nieuwsnieuws icoon

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend