KANTINE

MEDEDELINGEN KANTINE WF


OPENINGSTIJDEN KANTINE:

Donderdag:

20.30 tot 23.30 uur

Zaterdag:

9.00 tot 17.00 uur Als de handbal weer op "t Krijt gaat spelen gelden aangepaste openingstijden op zowel zaterdag als zondag, afhankelijk van het wedstrijdprogramma .

Zondag:

9.00 tot 17.30 uur De openingstijden van de kantine zullen strikt moeten worden nageleefd. Wij gaan er vanuit dat dit voor zowel de mensen vòòr als achter de bar duidelijk is!

Op maandag- en woensdagavond zal tijdens handbalwedstrijden (recreanten) de kantine eveneens geopend zijn.


KANTINEDIENST ZONDAG:

Bij algehele afgelasting op zondag zal de kantine NIET open zijn. Indien er oefenwedstrijden gepland zijn of worden zal het senioren bestuur contact opnemen met het ploeghoofd van de dienstdoende kantineploeg. In dat geval zal een bezetting van twee medewerkers voldoende zijn. Sluitingstijd wordt bepaald door de aanwezige kantineploeg.


KANTINEDIENST ZATERDAG:

Bij algehele afgelasting op zaterdag kunnen er oefenwedstrijden gepland worden. Het jeugdbestuur zou dan eventueel een beroep op u kunnen doen. Dit dient dan uiterlijk vrijdag voor 18.00 uur te geschieden.


ALCOHOL IN SPORTKANTINES:

Er mogen alleen zwak alcoholische dranken geschonken worden. Dranken die minder dan 15% alcohol bevatten worden “zwak alcoholisch” genoemd. Op zaterdag mag er vanaf 14.00 alcohol geschonken worden. Op zondag vanaf 12.00 uur.


NUTTIGEN VAN DRANKEN BUITEN:

Tijdens de wedstrijden mag er alleen binnen de terrasafscheiding drank genuttigd worden.


INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK (I.V.A.):

Ruim 80% van onze medewerkers zijn inmiddels in het bezit van een I.V.A. certificaat. Wij zijn trots op deze gecertificeerde mijlpaal. Wij streven naar 100%


NIEUWE MEDEWERKERS:

Hoewel wij een goed gevuld medewerkersbestand hebben, zijn er elk jaar een aantal nieuwe medewerkers nodig (natuurlijk verloop). Mocht u geïnteresseerd en beschikbaar zijn voor een ZATERDAGMORGEN, ZATERDAGMIDDAG of een ZONDAGDIENST, neemt u dan contact op met één van de leden van de kantinecommissie;
Mail naar kantinewestfriezen@gmail.com

Deel deze pagina:     

laatste nieuwsnieuws icoon

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend