Actuele Update:Renovatie Velden Sportpark 't Krijt   |   25 - jul - 2018


Update 25 juli 2018

Velen zullen hebben mogelijk gezien dat het A en B veld er prachtig bij ligt, maar dat betekent nog niet dat het in gebruik kan worden genomen.  I.v.m. allerlei voorschriften o.a. m.b.t. veiligheid is het wachten op o.a. het bedrijf dat de hekken gaat aanvullen c.q. repareren.

Als zij zijn geweest en mogelijk een regenbuitje over de kurk vulling is gevallen kunnen we pas beschikken over het A en B veld.

Daarom zal het complex t/m 11 augustus a.s. zeker gesloten blijven. De selectie zal zonder verdere tegenslag op zondag 12 augustus de eerste training kunnen hebben.

Het C veld zal zeker nog enkele weken langer buiten bedrijf zijn omdat daar door omstandigheden enige vertraging is ontstaan waardoor de vereiste werkzaamheden in de juiste volgorde uitgevoerd kunnen worden.

Wij rekenen op een ieders medewerking op weg naar een fantastisch sportcomplex.

Het bestuur


Update 9 juli 2018

Mogelijk ten overvloede maar onderstaand bericht is nog steeds van kracht en een ieder wordt verzocht dit besluit te respecteren. 

Velen zullen al gezien hebben dat het A en B veld inmiddels weer groen zien en ook al belijnd zijn. Dat wil niet zeggen dat ze al weer in gebruik genomen kunnen worden. Alle infill moet nog worden aangebracht c.q. bewerkt worden, maar ook alle werkzaamheden rondom het veld zijn of worden nog uitgevoerd. Ook zijn de werkzaamheden op het C en D veld zijn gaande. Kortom de velden zijn niet toegankelijk en dat zal nog wel enige tijd zo blijven.

Daarom een dringend verzoek aan iedereen: kijken mag, maar let op het werkverkeer, maar betreden van de velden is niet toegestaan.

We rekenen op ieders medewerking.

Bestuur SV Westfriezen

                          

Actuele 13 juni 2018 update renovatie sportpark 't Krijt

De kunstgrasmatten van het A en B veld zijn verwijderd en inmiddels via 24 zware transporten afgevoerd voor bewerking. Het betekende voor onze leden , maar zeker voor de omwonenden wat overlast. Maar een ieder zal begrijpen dat dit even niet anders kon. Het C veld wordt in de komende periode aangepakt maar is vanwege  de reeds verwijderde stukken hekwerk en het bereiden met zwaar materiaal niet meer bruikbaar. Ook het D veld en dat zal niemand verbazen heeft het nodige te verduren gehad. Er wordt nu gewerkt aan de drainage en andere noodzakelijke werkzaamheden om straks met een onderlaag en nieuwe kunstgrasmatten het weer op voetbalvelden te laten gelijken.

Intussen hebben we de eerste schoonmaak dag op het complex erop zitten en volgt zaterdag a.s. de tweede zodat alles er weer spic en span komt uit te zien.


UPDATE 7 juni 2018

Het verwijderen van het kunstgras op A en B veld gaat vanavond door tot ongeveer 20.00 uur en ook het transport van verwijderd kunstgras vindt dan nog plaats.

Het betekent twee dingen voor die mensen die noodzakelijk het complex moeten betreden.

1. let op rond rijdend materiaal en ga direct naar veilige bestemming

2. parkeer geen auto's op de Wilhelminastraat , vanwege het aankomend en vertrekkend transport

Het bestuur


Update 6 juni 2018

Donderdag 7 juni 2018 wordt er met groot en zwaar materieel gewerkt bij het verwijderen van de kunstgras matten.

Het is vanwege veiligheidsmaatregelen, tijdens deze werkzaamheden, niet toegestaan het complex te betreden.

Het Bestuur

De werkzaamheden zijn vandaag (4 juni) begonnen en het "slopen" is het eerst zichtbaar. Er zijn al een aantal bomen geveld door zaag en machines, zoals tussen B en D veld en aan de westkant van het complex. Maar ook straatwerk, hekwerk en doelen zijn ten prooi gevallen aan nijvere handen.

Daarom zijn de doelen van het A en B veld totaal verwijderd en op het C veld zal dat binnenkort gaan gebeuren. Doordat er zware machines wordt gewerkt is het C veld hier en daar beschadigd en zal op een afgebakend stukje nog door de selectie gebruikt kunnen worden. Alle andere activiteiten op dit veld worden te zeerste af geraden i.v.m. mogelijke blessures maar de eerste dagen ook vanwege opruiming van de bomen. Het D veld lijdt ook onder de werkzaamheden en kan alleen gebruikt worden in hoognodige gevallen.

Kortom: trainingen voor teams die geen competitiebelang meer hebben zijn vanaf nu niet meer mogelijk.

Opgeslagen materialen dienen niet meer van hun plaatsen gehaald te worden en ook de toegangspaden zijn hier en daar open gelegd , waardoor het betreden van het complex met de nodige voorzichtigheid dient te gebeuren

Het Bestuur

Zoals bekend mag zijn worden alle voetbalvelden van SV Westfriezen gerenoveerd.

Met ingang van 4 juni a.s. heeft de gemeente de volledige beschikking over alle velden.

Omdat ook de westelijke bomenrij onder handen wordt genomen zal vanaf het begin niet alleen de bovenlagen van de velden worden verwijderd en vernieuwd, maar zal daarover ook transport plaats vinden en is het niet toegestaan zich in de nabijheid van werkzaamheden te bevinden i.v.m. veiligheidsvoorschriften.

Ook zal het parkeerterrein gedurende enige tijd voor groot gedeelte niet beschikbaar zijn om te parkeren, e.e.a. wordt afgezet met bouwhekken.

Mochten er mogelijkheden zich voordoen dat een veld nog enige dagen gebruikt kan worden zullen we dat begin volgende week vermelden. Overigens zal het D veld ook bewerkt worden, alleen daar is de start nog niet van bekend.

Wij rekenen op ieders solidariteit en medewerking zodat we bij het begin van seizoen 2018-2019 over 3 kunstgrasvelden kunnen beschikken.

De handbalvelden blijven gewoon beschikbaar vanwege nog competitieverplichtingen en gebruik door de scholen.

Het bestuur

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend