Maatregelen m.b.t. Coronavirus per 5 oktober 2020   |    8 - okt - 2020

Dringende oproep aan iedereen: De verkeersbegeleiders staan er voor ons allemaal (leden, bezoekers en omwonenden). Daarom volg de instructies die zij verstrekken.

M.i.v. 29 september 2020 18.00 uur zijn de maatregelen rondom de verspreiding van het Coronavirus aangescherpt. Het bestuur roept een ieder op om zich aan de opgelegde maatregelen te houden.

Het betekent dat vanaf heden 29 september 2020 alleen spelers, trainers-begeleiders en dienstdoende bestuursleden zich op het complex mogen bevinden tijdens trainingen en/of wedstrijden. Zodra de training of wedstrijd is beëindigd dienen betrokkenen het complex te verlaten. Kijken bij een andere training of wedstrijd is niet toegestaan.
Bij thuiswedstrijden mogen ouders hun kinderen tot de poort brengen en daar afzetten. Hou daarbij wel de geldende verkeersmaatregelen in acht en volg bij wedstrijden de instructies en adviezen van de verkeersbegeleiders op.
Bezoekende jeugd teams mogen hun vervoerende ouders meenemen op het complex, mits dit aantal zo beperkt als mogelijk is gehouden. Zij dienen zich vanzelfsprekend te houden aan de algemeen geldende regels en kunnen geen gebruik maken van kantine en/of toko. Op de naleving hiervan zal worden toegezien.
Indien jeugdteams van Westfriezen naar een uitwedstrijd gaan wordt met nadruk verzocht om het vervoer zo beperkt mogelijk te houden, dus niet één ouder met één kind, maar met zo min mogelijk voertuigen en personen naar de andere verenigingen gaan. En ook hier geldt, wedstrijd klaar z.s.m. terug naar huis.

De kleedkamers en toiletten blijven vooralsnog toegankelijk, waarbij nogmaals nadrukkelijk wordt gewezen op het hanteren van 1,5 meter afstand in de kleedkamers, verkleden en douchen in twee groepen bij jeugd vanaf 13 jaar en geen opeenhopingen van personen in de gangen en het verblijf zo kort mogelijk houden.

Deze regels gelden voor alle afdelingen dus hand- en voetbal en ook voor de oudere jeugdleden en seniorenleden, die dus trainen of spelen en dan direct het complex weer verlaten.

De kantine en de toko blijven gesloten en vanuit het secretariaat zullen alleen de gangbare consumpties t.b.v. de spelers/begeleiders tijdens de rust worden verstrekt. Het wedstrijdsecretariaat dient i.v.m. de veiligheid alleen gebruikt te worden door degene die daar hun taak vervullen. 

positief geteste spelers en of trainers/begeleiders

Het aantal positief geteste personen behoorlijk neemt nog steeds toe. Dit kan ook sporters overkomen en daarom is het van belang dat positief geteste sporters dit direct aan hun trainers/begeleiders melden incl. het door de GGD meegegeven advies m.b.t. mogelijke isolatie van teamgenoten. Als dit laatste het geval is moet de trainer/begeleider direct contact opnemen met de betrokken wedstrijd secretaris, zodat de eventuele gevolgen voor geplande wedstrijden adequaat kan worden aangepakt bij NHV of KNVB.


Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend