ACTUELE UPDATE 29 mei 2020 trainingen jeugd    |   29 - mei - 2020

ACTUELE UPDATE 29 MEI 2020 M.B.T. TRAININGEN JEUGD HAND- EN VOETBAL.

Onderstaand bericht is door de overheid naar buiten gebracht.

Vanaf 1 juni 2020 mag de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer zonder 1,5 meter afstand voetballen en trainen (net als eerder al de kinderen t/m 12 jaar). 

Het nu geldende protocol, met o.a. geen gebruik kleedkamers en douches en geen ouders etc. langs de lijn, blijft onverkort van kracht.  

Voor spelers van 19 jaar en ouder blijft de 1,5 meter maatregel  vooralsnog gelden en van kracht. 

Voor al deze punten geldt wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kunnen deze maatregelen worden teruggedraaid. 

ACTUELE UPDATE 29 APRIL 2020

Het bestuur van S.V. Westfriezen heeft in de afgelopen dagen overleg gepleegd en onderzocht hoe wij veilig en verantwoord de mogelijkheden om de jeugdleden te laten trainen van start kunnen laten gaan. Het eerder genomen besluit om de start op 6 mei 2020 te laten plaatsvinden blijft gehandhaafd.

De regels die we hanteren zijn dat deelnemende spelers worden benaderd door hun trainer of groep coördinator, zodat bekend is wie waar aanwezig is. De trainingen staan onder toezicht van het hoofd jeugdopleidingen, daarbij geassisteerd door de groep coördinatoren , die tevens toezicht houden op de totale gang van zaken rond ingang en velden. 

Ouders van zowel hand- als voetbal brengen de spelers tot aan de poort en gaan niet mee het terrein op en de spelers volgen de aanwijzingen van de dienst doende medewerker op en gaan volgens de aangegeven route naar de voor hun bestemde velden. Laat kinderen thuis van het toilet gebruik maken en op het terrein zal op een aantal plaatsen handgel geplaatst worden. Tijdschema en velden worden door de trainers bijtijds kenbaar gemaakt. Na afloop van de trainingen worden de kinderen weer opgehaald bij de poort. Ouders worden verzocht om niet op het parkeerterrein achter te blijven i.v.m. de daartoe geldende landelijke regelingen.

Voor de complete informatie voor trainers en begeleiders zie onder: Sportprotocol-poster-sporters-lr-1.pdf                               Sportprotocol-poster-trainers-lr.pdf    Sportprotocol-poster-ouders-lr.pdf

Let op: als de afdeling handhaving bij overtreding van de corona voorschriften verbaliserend optreedt, binnen of buiten de hekken, zijn die voor eigen rekening.

Voor informatie jeugdvoetbal: Vincent Bijl 06-34022455

Voor informatie handbal: Siem Besseling 06-52534944

Tijdens trainingen kunnen Patrick Besseling 06-22928495

of Piet Roos 06-44970725 benaderd worden die zo nodig handelend op kunnen treden.

Bestuur S.V. Westfriezen

ACTUELE UPDATE 22 april 2020

Vandaag is er overleg geweest met de Gemeente Hoorn en daaruit is voortgekomen, dat het complex van s.v. Westfriezen pas op 6 mei a.s. kan worden opengesteld voor de groepen die daarvoor in aanmerking komen. De reden is, dat de gemeente een plan van aanpak voorstaat, dat gericht is op handhaving en veiligheid.

Wij verzoeken een ieder hiervan goede nota te nemen en te respecteren dat het complex tot die tijd gesloten blijft.
Zodra bekend is hoe mogelijke trainingsactiviteiten kunnen worden ingevuld, zullen die gepubliceerd worden.

Bestuur s.v. Westfriezen

UPDATE 21 APRIL

Op 21 april 2020 heeft de regering de aangescherpte maatregelen m.b.t het Coronavirus die al waren vastgesteld verlengd tot en met medio mei 2020. Met uitzondering van maatregelen m.b.t. onderwijs en jeugdsport

Het overheidsbesluit m.b.t. verbod vergunning plichtige evenementen is verlengd tot 1 september 2020.

Nadat het NHV (handbal) al eerder heeft besloten de competitie stil te leggen, heeft vandaag de KNVB besloten de competitie amateurvoetbal (veld en zaal) niet meer te hervatten. Ook de bekercompetities zijn stopgezet. Het betekent dat er geen eindstanden worden opgemaakt, geen kampioenen, geen promovendi en/of degradanten zullen zijn.

Het algemeen bestuur van Westfriezen heeft besloten dat, conform het advies van overheid en sportbonden, vanaf 13 maart 2020 geen trainingen, oefenwedstrijden of andere activiteiten meer zijn toegestaan op sportpark 't Krijt en sporthal Zwaag onder de vlag van Westfriezen.

Dit houdt ook in dat de kantine gesloten blijft!

Het complex van Westfriezen is gesloten en nu de regels zijn aangescherpt kan het een strafoplegging tot gevolg hebben als mensen zich op de velden begeven. 

DAAROM WEES VERSTANDIG EN RESPECTEER HET VOLGENDE "COMPLEX GESLOTEN"

Het bestuur zal zich in de komende dagen beraden elke mogelijkheden overblijven als op enig moment de beperkingen zijn aangepast. 

Tot op heden kunnen de volgende activiteiten geen doorgang vinden. Dit is het gevolg van het  overheidsbesluit m.b.t. evenementen dat geldt tot 1 juni 2020.

  • 13 maart Klaverjassen afgelast
  • 19 maart SWINGO afgelast
  • 24 maart Puma City crews bij SV Westfriezen afgelast
  • 28 maart Bingo voor de jeugd afgelast
  • 5 april supporters dag  wordt afgelast
  • 27 april Koningsdag afgelast
  • 13-14 mei WESTFRIEZ OPEN afgelast
  • 13-14 juni Schouten Techniek Jeugdtoernooi afgelast
  • 20-21 juni Westfriezen Sportkamp geen editie 2020

Nieuwe data en informatie volgt zodra die bekend is.

Het Algemeen Bestuur van s.v. Westfriezen

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend