Algemene Leden Vergadering vrijdag 5-11-2021   |    2 - nov - 2021

                      ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. WESTFRIEZEN
                         Vrijdag 5 november 2021, AANVANG 20:30 UUR

                                                           A G E N D A

1.       Opening en mededelingen voorzitter.

2.       Notulen Algemene Leden Vergadering 1-11-2019

3.       Jaarverslag (incl. alle afdelingen).

4.       Financieel jaarverslag.

5.       Verslag Kascommissie en verkiezing kascommissie, aftredend Olaf Knaap.

                                                             < PAUZE >

6.       Samenstelling Algemeen Bestuur

          Aftredend volgens rooster:

        -  Secretaris Algemeen Bestuur: René Takken (herkiesbaar)*

        -  Voorzitter Senioren Bestuur: Nico Bennis (herkiesbaar)*

        -  Voorzitter Kantine Commissie : Hans Brandhoff (herkiesbaar)*

7.       Samenstelling afdelingsbesturen.

8.       Bekendmaking “Parel van Westfriezen”.

9.       Rondvraag.

10.     Sluiting.

* Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend