PARKEREN BIJ WESTFRIEZEN   |    8 - okt - 2021

PARKEREN BIJ S.V. WESTFRIEZEN

Eindelijk is het zover!! Alle betrokkenen bij Westfriezen kunnen van af het weekeinde 24/25 april 2021 bijdragen om de parkeeroverlast rond sportpark ’t Krijt achter ons te laten.

Dit betekent dat vanaf zaterdag 24 april 2021 leden, ouders, trainers en bezoekers die met een motorvoertuig (auto’s en motoren) naar de club komen, gaan parkeren op 

OOSTERGOUW 7 ,1689 AH  ZWAAG  (naast de test locatie van de GGD) 

Het huidige adres Wilhelminastraat 11,1689 EJ ZWAAG blijft onverkort van kracht als hoofdingang, postadres en toegangsadres voor HULPDIENSTEN en leveranciers en niet onbelangrijk als toegangspoort voor WANDELAARS, FIETSEN EN SCOOTERS.

Het bestuur verzoekt een ieder om zich te houden aan deze regels en daarbij de volgende zaken in acht te nemen.

• Voor de parkeervakken is een aangegeven loopstrook gerealiseerd, zodat op een veilige manier het complex bereikt kan worden.
• In de nabijheid van de toegangspoort is, t.b.v. ouders/supporters die iemand alleen maar af wil zetten, een Kiss & Ride strook gerealiseerd. Anders parkeren in de daarvoor aangegeven parkeervakken.
• Een ieder wordt verzocht om op het parkeerterrein rustig en veilig te rijden. 
• Let op bij het verlaten van het parkeerterrein de aangegeven voorrangsregel  te respecteren. En rekening te houden met het verkeer naar en vanuit de teststraat.
En vanzelfsprekend op het verkeer op het fietspad en weg op de Oostergouw.
• Er is geen fietsenstalling aanwezig op het parkeerterrein en het is dan ook niet toegestaan om per fiets of scooter, via het pad langs het veld naar de bestaande stallingsmogelijkheid te gaan. 
• Fietsen en scooters dus via de reeds lang bestaande toegangsweg naar het sportpark. 
• Mensen die vanaf het parkeerterrein lopend het complex betreden, richting kantine en kleedkamers worden verzocht daarvoor de aangelegde looppaden te gebruiken.
En niet via de velden.
• De poort vanaf het parkeerterrein wordt bediend (openen/sluiten) vanuit het secretariaat.

Bestuur van S.V. Westfriezen

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend