Algemene Ledenvergadering   |   24 - okt - 2016

Vrijdag 28 oktober 2016 AANVANG: 20.30 UUR

< A G E N D A>

1. Opening en mededelingen
2. Stand van zaken Blauwdruk sport accommodaties in Hoorn
3. Notulen algemene ledenvergadering 30 oktober 2015
4. Jaarverslagen secretaris Algemeen bestuur ,Kantine Commissie en Handbal Bestuur
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag Kascommissie en verkiezing kascommissie.

< PAUZE >

7. Verslagen Sponsor commissie, Jeugd Bestuur, Senioren Bestuur
8. Samenstelling Algemeen Bestuur

Aftredend volgens rooster:
  • Penningmeester: Marcel Jong (herkiesbaar) *
  • Voorzitter Handbalbestuur; Co Bransen is niet herkiesbaar. Het algemeen bestuur kandideert Siem Besseling* die bereid is de vacature te vervullen
  • Voorzitter: Sponsorcommissie Olaf Knaap treedt tussentijds terug. Het algemeen bestuur stelt voor René Moeijes* ad interim te benoemen.
Samenstelling afdelingsbesturen wordt door de diverse afdelingen mee gedeeld.


9. NHV bondszaken/KNVB Zaken
10. Bekendmaking “Parel van Sv. Westfriezen”
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering bij de secretaris worden aangemeld

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend